Divadlo jezírko fotka spolku-oslava 100 let

O spolku

Divadelní spolek Jezírko patří mezi nejstarší divadelní spolky v Plzni.

Svoji činnost zahájil v roce 1916 (neoficiálně dříve) na Košutce pod názvem Dělnická tělovýchovná jednota na Košutce a vlastně bez přestávek působí dodnes.

O spolku

Divadelní spolek Jezírko patří mezi nejstarší divadelní spolky v Plzni.

Svoji činnost zahájil v roce 1916 (neoficiálně dříve) na Košutce pod názvem Dělnická tělovýchovná jednota na Košutce a vlastně bez přestávek působí dodnes.

Souběžně od r. 1921 (neoficiálně mnohem dříve) nedaleko existoval divadelní spolek v Bolevci, s původním názvem Dělnický ochotnický soubor v Bolevci. Oba spolky je obtížné a vlastně i zbytečné oddělovat. Řada herců a režisérů působila v obou souborech, jako sousedé si pomáhali, až soubory nakonec v roce 1976 splynuly po zbourání Lidového domu v Bolevci.
Divadelníci byli velmi produktivní (vyjma části válečných let bez stálé scény), uvádělo se neuvěřitelných 3­ až 6 nových her ročně. Pravdou je, že se téměř nereprízovaly, nebylo to zvykem. Že se nejednalo o malé soubory, dokládá ustavující schůze při spojení spolků v roce 1976, na které bylo 87 aktivních členů (herců, režisérů, kulisáků, kostymérek, maskérek…, mnohdy to vše v jedné osobě).

Od roku 1976 soubor působil pod názvem DAS Lucerna (Divadelní amatérský soubor Lucerna) v kulturním domě na Košutce, v 80. letech spíše v okolí ­ sál byl v havarijním stavu. Tím začala „nejistá sezóna“, kde soubor bude zkoušet a uvádět své hry.
Po roce 1990 a privatizaci kulturního domu spolek začal pouť po řadě plzeňských scén, které skončila až v roce 2005 v KD Šeříkovka.
Od r. 1993 soubor působí pod názvem Divadelní spolek Jezírko, na památku řady představení u jezírka na Košutce, kterou musel opustit.
V 90. letech hrál soubor zejména hry pro děti, po roce 1999 nastupují stále více představení pro dospělé, specifické jsou takzvané „velkohry“ postavené pro přírodní jeviště v zámeckém parku v Křimicích.

Typické je pro nás i hostování na řadě scén v okolí Plzně, což platí dodnes.

Jsme skupina ochotníků, kteří hrají srdcem a pro radost svou i nejbližších. Prohlédněte si náš repertoár a přijďte zažít kouzlo divadla s námi. Zveme vás na nezapomenutelná představení plná humoru a napětí. Hostujeme na řadě scén v Plzni a jejím okolí. Bližší podrobnosti o chystaných představeních naleznete v sekci program představení a nebo na našich sociálních sítích. Pokud zrovna nehrajeme, je možné si nás objednat.  Těšíme se na vás.